Polish Dominican Pastoral Center in Victoria

POLSKA KAPLICA W AUSTRALII

Na terenie sanktuarium Matki Bożej z Ta Pinu (Malta) w  Bacchus Marsh (All Nations Marian Centre, 15 Flanagans Dr. Merrimu), Wiktoria, Australia, została wybudowana przez Wspólnotę Dominikańską skupioną przy Ośrodkach Duszpasterskich w North Sunshine, Yarraville i Hoppers Crossing polska kapliczka dla wszystkich Polaków. Kaplica jest pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej i Bożego Miłosierdzia.
     Ponieważ w sercach Polaków Maryja od wieków zajmuje szczególne miejsce, stąd z wielkim wzruszeniem i radością przygotowujemy się do uroczystego  poświęcenie kaplicy, które  nastąpi   niedzielę 3 listopada 2013.

     O godz.14:15 poświęcenia kaplicy dokona O. Prowincjał Krzysztof Popławski OP,  w obecności zaproszonego duchowieństwa, sióstr zakonnych i wiernych.

     O godz. 15:00 Msza św. koncelebrowana w sanktuarium Matki Bożej z Ta Pinu. Po Mszy św. wspólna agapa (uczta).

Polska Kaplica w Bacchus Marsh, jest również pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia, którego kult w sposób szczególny związany jest z naszym Narodem.
     Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie konsekracji Bazyliki w Łagiewnikach (17 sierpnia 2002r), zwrócił się do wszystkich Polaków, by „przekazywać Ogień Miłosierdzia całemu światu”.
     W odpowiedzi na ten apel Błogosławionego Jana Pawła II jest ta kaplica – miejsce wyciszenia i modlitwy. Niech gromadzi wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia.
      Wybór daty nie jest przypadkowy. Będziemy po  uroczystościach  Wszystkich Świętych i wspomnieniu wszystkich wiernych Zmarłych. Te dni są dla nas ważne  i  będą dla nas okazją do przypomnienia sobie, jaki jest cel naszego życia. Kaplica będzie nam  przypominała  jak nierozerwalny związek istnieje  między Najświętszą Marią Panną  z Chrystusem i Jego Kociołem.

 

Trochę historii

   
Gozo to niewielka wyspa leżąca obok Malty. Znajdujące się tam sanktuarium Ta Pinu położone jest  we wschodniej części wysepki. W XVI wieku powstała na Gozo kaplica, w której umieszczono obraz Matki Boskiej Wniebowziętej. Kaplica bardzo szybko popadła w ruinę i zamknięto ją na 200 lat. Któregoś dnia w 1883 roku jedna z mieszkanek wyspy, przechodząc obok, usłyszała dochodzący z kaplicy głos: „Odmów trzy razy » Zdrowaś Maryjo« na pamiątkę trzech dni, które moje ciało leżało w grobie”.
    Tajemnica wyjaśniła się dwa lata później, kiedy kobieta została cudownie uzdrowiona po wezwaniu Matki Boskiej z Ta Pinu. Od tego czasu, coraz więcej osób pielgrzymowało do kaplicy. Wielu z nich zostało uzdrowionych i otrzymało łaskę nawrócenia.
    Uznano więc, że trzeba wybudować nowy kościół. Po wielu trudnościach budowę ukończono w 1931 roku. Obecnie jest to najważniejsze sanktuarium na Malcie.
    Wielka bazylika, przykryta ogromną – trzecią co do wielkości – kopułą w Europie, kryje w sobie starą kapliczkę z XVI wieku. Obraz Maryi ukoronowano w 1935 roku, a w 1990 roku Papież Jan Paweł II wokół wizerunku Matki Bożej umieścił wieniec z gwiazd. Papież Benedykt XVI w dniu 18 kwietnia 2010 we Floriana, podarował Złotą Róże Matce Bożej z Ta’Pinu i ogłaszając ją jako Królową Rodzin. W rozważaniu przed modlitwą „Regina caeli” powiedział; „Cieszę się że mogę się modlić przed Jej wizerunkiem, z tej okazji specjalnie przywiezionym z Gozo. Cieszę się także, że mogę Jej ofiarować złotą różę na znak łączącej nas synowskiej miłości do Matki Bożej. Proszę was w sposób szczególny, byście modlili się do Niej jako do Królowej Rodzin, posługując się tytułem, który dodał do Litanii Loretańskiej mój umiłowany poprzednik Papież Jan Paweł II, wielokrotnie goszczący na tej ziemi. Ofiarowując wam tę pamiątkę mojej wizyty, dziękuję za wszystko, czym mi się odwzajemniliście, zwłaszcza za waszą gorącą pobożność I wspieranie modlitwą mojej posługi Następcy Piotra”.

 

Historia Sanktuarium Matki Bożej z Ta Pinu w Bacchus Marsh.

     
Sanktuarium Matki Bożej z Ta Pinu położone jest w Bacchus Marsh ok. 50 km od Melbourne w kierunku Ballarat. Dojeżdżając do Bachus Marsh już z daleka można zobaczyć górę na jej szczycie Krzyż a poniżej kaplice maryjne i Drogę Krzyżową.    
    12 czerwca 1990 powstał  komitet organizacyjny w celu uczczenia święta Matki Bożej z Ta Pinu. Już 17 czerwca 1990 r., komitet zorganizował pierwsze święto Matki Bożej z Ta Pinu, które odbyło się w kościele św. Bernadety w North Sunshine. W tym samym czasie podjęto starania o kopię obrazu Matki Bożej z Ta Pinu i zaczęto poszukiwania miejsca  na zbudowanie Sanktuarium ku jej czci. Takie miejsce znaleziono w Bacchus Marsh na obrzeżach Melbourne. W dniu 27 Marca 1993 roku, miejsce to zostaje poświęcone i odprawiono tam pierwszą Mszę Św. Poświęcenia dokonał i Mszy św. przewodniczył abp. Melbourne Francis T. Little.
    Od 26 marca 1994 roku odprawiane są Msze św., a procesje różańcowe w pierwsze soboty miesiąca. Wybudowana jest replika kaplicy z Ta Pinu.
    Mimo, że Sanktuarium w Bacchus Marsh jest jeszcze w fazie początkowej swojej budowy, to  katolicy z różnych grup etnicznych budują tu kapliczki dedykowane Matce Bożej z ich narodowych sanktuariów. Przybywają do swoich kapliczek, które przypominają im ziemię ojczystą. Przychodzą tam jak do Matki, dzieląc z nią swoje radości i smutki. Swoje kaplice mają już Wietnamczycy, Włosi, Słowacy, Portugalczycy, Filipińczycy, Maltańczycy. Są też kaplice wybudowane przez mieszkańców Meksyku, Indii , Sri Lanki i Australijczyków. W najbliższym czasie mają zostać wybudowane  kaplice przez Koreańczyków, Libańczyków, Irakijczyków i jeszcze dwie inne.
    Napawa nas radością, że to miejsce modlitwy na zawsze będzie również upamiętnione przez polską wspólnotę. Jest to nasz wkład w budowę tego pięknego Sanktuarium, dedykowanego Matce Bożej w tej części Australii. Dzięki dogodnej lokalizacji wszyscy, którzy potrzebują chwili wyciszenia znajdą tu odpowiednie miejsce.

 

Historia powstania polskiej kaplicy w Bacchus Marsh.

   
Zainspirowani przez o. Romana Schulza OP, misjonarza z Białorusi – w dniu 15 kwietnia 2012, Wspólnota Dominikańska podjęła decyzję, aby na terenie sanktuarium Matki Bożej z Ta Pinu w  Bacchus Marsh, wybudować kapliczkę pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej i Bożego Miłosierdzia dla wszystkich Polaków.
    W niedzielę 3.06.2012 – Po modlitwach w kościołach w N. Sunshine i Yarraville w których prosiliśmy Boga i Matkę Najświętszą o błogosławieństwo w pracy przy budowie kaplicy, o. Dominik OP poświęcił miejsce pod kaplicę.
    18.05.2013 podczas pielgrzymki „w roku wiary” do Matki Bożej Ta’Pinu różnych grup etnicznych z całej Wiktorii, oficjalne otworzyłem polską kaplicę.

    Projekt kaplicy opracowała architekt z Nowego Yorku, pani Jolanta Riess von Riesenhorst Bulyk.
    Kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (oryginalnej wielkości) ufundował dla naszej kaplicy, bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy w Częstochowie.
    Kopię obrazu Miłosierdzia Bożego (z Krakowa – Łagiewnik) ufundowała rodzina Tymrakiewicz.
    Nadzorowali i wykonywali prace przy kaplicy panowie, Stefan Galon i Włodzimierz Wierzbicki.
    Wielkim oddaniem i staraniem dogląda kaplice ze Sydney  O. Andrzej Fornal OP. 
   
Dopiero w czasie budowy kaplicy okazało się, że Obraz Matki Bożej Częstochowskiej będzie umieszczony w kaplicy, w kierunku północno zachodnim tak, że Matka Boża Częstochowska będzie miała wzrok skierowany na Polskę, a Obraz Miłosierdzia Bożego będzie powieszony na północno zachodniej ścianie tak, że „Pan Jezus z obrazu Bożego Miłosierdzia” jakby patrzy na nas z Polski, w kierunku Australii.
    Kaplica w Bacchus Marsh napełnia naszą wspólnotę radością i satysfakcją.
Wezwanie pod jakim dokona się poświęcenie nowej kaplicy – Matki Boskiej Częstochowskiej jest szczególnie drogie sercom wszystkich naszych rodaków. Silna więź łączyła zawsze rozsianych po świecie Polaków z kultem Matki Bożej Częstochowskiej. Szczególną radością napawa nas fakt, że także wśród Australijczyków i innych narodowości,  Czarna Madonna będzie  znana i obdarzona szacunkiem.
    "Matka Boża  Częstochowska" przychodzi na górę w "Bacchus Marsh". Pragnie Ona być pośród swojego ludu, wśród swoich dzieci. Obecność Matki Bożej zarówno w Częstochowie, jak i innych sanktuariach maryjnych świata jest ta sama. Jest to obecność "Matki" - Matki wszystkich narodów, Matki wszystkich ras i pokoleń.
       Również jednym ze źródeł tej jedności jest sama nazwa i położenie obu Sanktuariów “na górze” : Częstochowa i Bacchus Marsh – to dwie góry z których promieniuje Jej dobroć i Matczyna Miłość.
Pięknie o tych "górach świętych" napisał prorok Izajasz:
"Stanie się na końcu czasów,
że góra świątyni Pańskiej
stanie mocno na wierzchu gór
I wystrzeli ponad pagórki.
Wszystkie narody do niej popłyną,
mnogie ludy pójdą i rzekną:
Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana
do świątyni Boga Jakuba!
Niech nas nauczy dróg swoich,
byśmy kroczyli Jego ścieżkami".
(Iz 2, 2-3)

    Polska Kaplica w Bacchus Marsh, będzie również pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia.Obietnice Jezusa związane z obrazem “Jezu ufam Tobie” który jest nie tylko przedstawieniem miłosierdzia Bożego, ale ma być dla nas znakiem przypominającym o obowiązku chrześcijańskiej ufności względem Boga i czynnej miłości w stosunku do bliźnich, ...żądam czci dla mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza, nic nie pomoże bez uczynków. (Dz. 742)

   Słowa Pana Jezusa „Jezu, ufam Tobie” niech staną się tutaj głęboką osobistą tajemnicą każdego człowieka miłującego Boga i pozwalają nie tracić nadziei w codzienności. 
    Całe przedsięwzięcie było możliwe dzięki wielkiej łaskawości Dobrego Boga i dzięki niezwykłej ofiarności wielu ludzi którzy na co dzień wspierali nas modlitwą, pomocą materialną, hojnymi darami serc i rak, że uczynili ją tak piękną.
    Przez cały miniony okres trwania prac wyrażaliśmy naszą wdzięczność przez modlitwę zanoszoną do Boga za wszystkich dobrodziejów, za ich Rodziny i ich Bliskich i będziemy to czynić nadal.
    Wyrażamy  nadzieję, że kaplica będzie znakiem jedności, pojednania i wspólnoty wszystkich Polaków.
    Niech również świadczy o ludziach  którzy ją wznosili i o czasach, w których została zbudowana. Niech służy wszystkim Polakom, jak i przyszłym pokoleniom, które po nas żyć będą. Jesteśmy również cząstką historii i nie chcemy, aby nasza przeszłość uległa zapomnieniu czy zatarciu.  Niech wiec to wszystko, przyjmie od nas Miłosierny i łaskawy Bóg.

O. Dominik Jałocha OP
Australia

 

Description: Description: http://www.rc.net/melbourne/tapinu/map1.jpg

 

 

Map 334 H9