Polish Dominican Pastoral Center in Victoria
Sakramenty Nabożeństwa Chór Rada Ośrodka

SAKRAMENTY


SAKRAMENT CHRZTU


Udziela się  przed lub po Mszy św. w naszych ośrodkach duszpasterskich, lub we wcześniej uzgodnionym terminie. Przed zapisaniem dziecka do chrztu, rodzice otrzymują  „Formularza „ i „Kartę Informacyjną”.
Przed chrztem należy nabyć świecę i białą szatę (white garment). Należy je przynieść do kościoła w dniu chrztu. Można je kupić w sklepie przy kościele św. Franciszka w City przy Elizabeth St.
Przed chrztem dziecka należy skontaktować się z parafią, w której dziecko ma być ochrzczone w celu zarejestrowania faktu chrztu w księgach parafialnych. W dniu chrztu, jeśli jest to niedziela, należy być na Mszy św. Uczestnictwo w Sakramencie chrztu św. nie zwalnia z obowiązku niedzielnej Mszy św.


PIERWSZA SPOWIEDŻ I PIERWSZA KOMUNIA ŚWIETA


Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. odbywa się w soboty w Szkole Albion, w godz 12.25 do 13.10.
Rodzice osobiście zapisując dziecko do Pierwszej  Komunii św. u O. Dominika i zobowiązując się tym samym do:

  • odpowiedniego przygotowania dziecka w domu
  • stałej współpracy z O. Dominikiem
  • uczestniczenia we Mszy św. w każdą niedziele.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA


Przygotowanie odbywa się w dniach i godzinach wcześniej ustalonych. 


SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA


Narzeczeni zamierzając zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinni się zgłosić do Ośrodka Duszpasterskiego na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu i przedstawić następujące dokumenty:

  • Aktualne, tj. z datą wystawioną do 3 miesięcy wstecz, świadectwo chrztu,
  • Świadectwo bierzmowania.
  • Dokument stwierdzający tożsamość. 


SAKRAMENT CHORYCH


Udziela się na każde życzenie chorego

KONTAKT:
O. Dominik Jałocha OP
TEL:         (03) 9312-1289
FAX:         (03) 9312-7980